Vi yder hjælp til alle former for ansættelsesretlige spørgsmål, herunder udarbejdelse af kontrakter og klausuler for ansatte, spørgsmål omkring etablering af ansættelsesforhold, ligebehandling, forskelsbehandling, ophør af ansættelsesforhold, tvister opstået både under og i forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold, virksomhedens generelle personalepolitikker m.v. og kan således hjælpe med udarbejdelse af en lang række nødvendige dokumenter, f.eks.

 • Ansættelseskontrakter og tillæg hertil
 • Personalehåndbøger
 • Fratrædelsesaftaler
 • Incitaments- og bonusprogrammer
 • Øvrige aftaler indgået i forbindelse med løsning af tvister
 

Ansættelsesretlige forhold

Vi har endvidere stor erfaring i førelse af retssager omkring ansættelsesretlige forhold, herunder sager om:

 • Bortvisning
 • Usaglig opsigelse
 • Bortvisning
 • Forskelsbehandling
 • Diskriminitation og ligebehandling
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Loyalitetspligt

Du er altid velkommen til at ringe os op eller sende en mail, hvis du ønsker at høre nærmere om vores rådgivning inden for arbejds- og ansættelsesret.
Vores kontaktpersoner inden for arbejds- og ansættelsesret er

Advokat Christina Hornbek.
+45 25 21 05 56
cho@rodstenen.dk