Vi yder hjælp til alle de former for ansættelsesretlige spørgsmål, du som ansat kan komme ud for, herunder rådgivning i forbindelse med indgåelse af ansættelseskontrakt og klausuler, ophør af dit ansættelsesforhold, tvister opstået både under og i forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold, spørgsmål omkring afregning af overarbejde, ret til afspadsering m.v., og kan således hjælpe dig i forbindelse med en lang række forhold, der har betydning for din ansættelsesforhold, f.eks.

 • Ansættelseskontrakter og tillæg hertil
 • Fratrædelsesaftaler
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Vilkårsændringer
 • Incitaments- og bonusprogrammer
 

Ansættelsesretlige forhold

Vi har endvidere stor erfaring i førelse af retssager omkring ansættelsesretlige forhold, herunder sager om

 • Bortvisning
 • Usaglig opsigelse
 • Bortvisning
 • Diskrimination og forskelsbehandling
 • Ligebehandling
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Loyalitetspligt

Du er altid velkommen til at ringe os op eller sende en mail, hvis du ønsker at høre nærmere om vores rådgivning inden for arbejds- og ansættelsesret.
Vores kontaktpersoner inden for arbejds- og ansættelsesret er

Advokat Christina Hornbek
+45 25 21 05 56
cho@rodstenen.dk