Erhvervsrådgivning dækker et bredt spektre af erhvervslivets juridiske forhold. Rödstenen rådgiver blandt andet om:

Kontrakter

 • Samhandelsaftaler
 • Interessentskabskontrakter
 • Leverandøraftaler
 • Agentaftaler
 • Forhandleraftaler
 • Kommissionsaftaler
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Direktørkontrakter
 • Bestyrelseskontrakter
 • Ansættelseskontrakter

Generationsskifte

 • Forberedelse
 • Overdragelsesform
 • Økonomi
 • Skat
 • Arv og testamente

Rådgivning af bestyrelse og direktion

 • Bestyrelses- og direktionsansvar
 • Kapitalberedskab
 • Særlige risici
 • Medarbejderforhold