En række af vores rådgivere besidder de nødvendige og relevante kompetencer til at yde rådgivning i internationale retsforhold. Rådgivernes kompetencer er tilegnet gennem adskillige års arbejde med sager af international karakter.

Vores rådgivere har adskillige års erfaring med rådgivning indenfor retsforhold, der har tilknytning til Tyskland. Vi repræsenterer både danske virksomheder i Tyskland samt tyske virksomheder i Danmark.

Vores rådgivere kan derfor tilbyde højt kvalificeret juridisk bistand i forbindelse med indgåelse og håndhævelse af kontrakter, der har sit udspring eller har tilknytning til Tyskland.

Fælles for alle vores rådgivere er, at de besidder de nødvendige sproglige og faglige kompetencer, og har derfor mulighed for at yde en grundig og kvalificeret rådgivning til såvel danske som tyske klienter.