Advokatfirmaet Rödstenen rådgiver Danmarks Økologiske Jordbrugsfond med udbud

Advokatfirmaet Rödstenen rådgiver ved etablering af Danmarks Økologiske Jordbrugsfond samt udbud af aktier i Dansk Økojord A/S under stiftelse.

Advokat Thomas Schioldan Sørensen har bistået med etablering og stiftelse af Danmarks Økologiske Jordbrugsfond i samarbejde med Økologisk Landsforening, Det samfundsnyttige Landbrug og Danmarks Naturfredningsforening.

Fonden har til formål at bidrage til mere natur, bedre miljø og til generationsskifte i landbruget i Danmark ved at fastholde og øge det økologiske landbrugsareal i Danmark.

Fondens ledelse består af en række prominente personer i form af, bestyrelsesformand Lars-Christian Brask, næstformand Susanne Herfelt, Michael Vendelbo Mikkelsen, Steen Hildebrandt, Preben Marinus Lauridsen og direktør Kim Qvist.

Fonden kan bl.a. drive sine aktiviteter via datterselskaber. I den forbindelse har Thomas Schioldan Sørensen bistået med udarbejdelse af udbudsmateriale (prospekt) vedrørende udbud af aktier i Dansk Økojord A/S under stiftelse.

For nærmere oplysninger omkring fondens aktiviteter og udbuddet henvises til fondens hjemmeside www.jordbrugsfond.dk, hvor prospektet kan downloades.

For nærmere spørgsmål og bemærkninger til fonde, udbudsreglerne, korrespondance med Finanstilsynet, crowdfunding, FAIF-reglerne og kapitalfremskaffelse i øvrigt kan Thomas Schioldan Sørensen kontaktes på tlf. 4242 2600 eller ts@rodstenen.dk.

Advokatfirmaet Rödstenen