Byggeriets AB-vilkår er nu offentliggjort

De nye standardvilkår indenfor byggeri- og anlægsbranchen er nu endelig offentliggjort. AB-systemet har mere end 100 års historie bag sig, men de blev senest ændret for ca. 30 år siden. Med de nye regler er der sket en gennemgående ændring af vilkårene i AB 92, ABR 89 og AB 93. I det følgende beskrives de nye regler i overbliksform.

AB 18, ABR 18 og ABT 18 får du adgang til ved at klikke her.

Den samlede pakke af AB-standardvilkår omfatter:

 • AB 18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed)
 • ABR 18 (Teknisk rådgivning)
 • ABT 18 (Almindelige betingelser for totalentreprise)
 • APP Projektudvikling - tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18, som kan bruges hvor entreprenøren har til opgave at medvirke til projektudvikling (tidlig inddragelse)
 • APP Projektoptimering - tillægsbetingelser til AB 18 og ABR 18, som kan bruges hvor entreprenøren har til opgave at projektoptimere
 • APP Driftskrav - tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18, som kan bruges hvor der stilles krav til arbejdets driftsmæssige ydeevne
 • APP Incitamenter - tilvalgsbestemmelser til AB 18, ABT 18 og ABR 18, som kan bruges til aftaler med særlige incitamentsstrukturer
 • AB Forenklet og en ABR Forenklet til mindre entreprise- og rådgivningsopgaver

AB-reglerne er kendetegnet ved, at de skal tilvælges for at finde anvendelse mellem parterne.

Generelt har man fundet anledning til at tilpasse og præcisere en række af de kendte regler, idet de nu i videre udstrækning beskriver regler, der tidligere var overladt til fortolkning og retspraksis.

De nye regler i AB 18 indeholder som noget nyt:

 • Regler om fortolkning af partneres entrepriseaftale
 • Regler for udbud med samtidig krav om projektering
 • Regler om fælles projektgranskning og planlægning
 • Skærpede regler omkring forsinkelse og dagbøder
 • Skærpede regler om processen omkring aflevering og mangelsudbedring
 • Nye regler om konflikthåndtering med fokus på forhandling (mediation)
 • Mulighed for hastebehandling af en tvist

Bygherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører indenfor byggeri bør nøje gennemgå og indrette sig efter de nye regelsæt, der i lighed med de tidligere standardvilkår må forventes at blive en afgørende del af aftalegrundlaget også i fremtidige entrepriseaftaleforhold.

Advokat Thomas Schioldan Sørensen, tlf. 42 42 26 00 eller ts@rodstenen.dk, er specialiseret indenfor entrepriseret og tvistløsning. Har du spørgsmål til de nye AB-regler, er du velkommen til at kontakte ham for en uforpligtende drøftelse om vilkårenes betydning samt muligheder og faldgruber.

Udvis rettidig omhu og bliv orienteret om AB-reglernes muligheder og faldgruber ved at deltage på gå-hjem-møder i september 2018, der vil blive holdt i Jylland, på Fyn og Sjælland.

 Såfremt du allerede nu er interesseret i at deltage, er du velkommen til at sende en e-mail til Thomas Schioldan Sørensen.

Thomas Schioldan Sørensen
Advokat (H), cert. voldgiftsdommer, mediator