Har du penge til gode?

Det kan være både frustrerende og opslidende at have kunder, der ikke betaler deres regninger. Desværre ses alt for ofte, at kreditor ikke formår at behandle sin egen situation mest fordelagtigt. Dette skyldes at man på egen hånd forsøger at inddrive gælden igennem en længere korrespondance med debitor, hvilket sjældent afstedkommer en betalingsløsning.

Dette indlæg har derfor til formål at give et kort indblik i, hvordan De varetager og behandler inddrivelse af tilgodehavender bedst og hurtigst muligt.

Kort om selve inddrivelsen
I forbindelse med retlig inddrivelse er der i medfør af inkassoloven visse krav, som skal overholdes. Forinden den retlige inddrivelse kan iværksættes skal debitor modtage en såkaldt påkravsskrivelse. Påkravsskrivelsen skal indeholde det pålydende tilgodehavende, en 10 dages frist til betaling, ligesom den pågældende faktura bør vedlægges. Videre skal fremgå, at såfremt beløbet ikke betales, inden ovennævnte frist, vil sagen blive overdraget til retlig inkasso, hvilket vil medføre yderligere omkostninger for debitor. Sammen med denne skrivelse opfordres der til at indgå frivilligt forlig, hvor debitor indenfor samme frist kan give forslag til afdragsordning.

Det videre forløb afhænger af debitors reaktion på det fremsendte frivillige forlig, herunder om en eventuel foreslået afdragsordning kan godkendes af Dem. Såfremt der ingen reaktion modtages fra debitor, vil inkassation via retten blive iværksat ved indlevering af såkaldt betalingspåkrav(stævning). Betalingspåkravet forkyndes for debitor, som herefter har en frist på 14 dage til at komme med indsigelser mod kravet. Fremkommer der ingen indsigelser afsiges dom for kravet, og debitor vil herefter blive indkaldt til møde i fogedretten.

Advokatfirmaet Rödstenen tilbyder
Vi tilbyder bistand med optimering af inkassoprocessen. Således vil vi blandt andet bistå med:

  • Pålæggelse af korrekte gebyrer
  • Skrivelser til debitor så de overholder lovens krav
  • Repræsentation under fogedretsmødet - om muligt indgå afdragsordning, samt foretage udlæg i eventuelle aktiver som sikkerhed for Deres krav
  • Administrering af eventuel afdragsordning
  • RKI-registrere debitor såfremt afdragsordning misligholdes

Der kan således være tale om en full-service ordning, hvor vi har mulighed for at bistå fra start til slut i inkassosagen. Vores erfaring viser entydigt, at De opnår en særdeles smidig og effektiv inkassation ved at lade Dem bistå af os gennem sagens forløb.

De er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse på tlf. 86 12 19 99.