Vores rådgivere indenfor personskade har stor erfaring med rådgivning og vejledning i forbindelse med skadesags-behandlingen og løsning af forsikringsretlige tvister. Dette gælder løsning af sager i såvel udenretlig som indenretlig regi.

Vi er opmærksomme på de mange spørgsmål, der opstår i forbindelse med en personskade, og vi vejleder dig gennem hele sagsforløbet, så du er sikker på at få den erstatning, som du er berettiget til.

Det er vigtigt, at du kontakter en advokat hurtigst muligt, efter du er kommet til skade, da vi kender proceduren og derved kan optimere processen. Således sikrer du også, at alle nødvendige oplysninger kommer frem fra start, hvilke kan lette den efterfølgende sagsbehandling.

Vores rådgivere vil ved det første møde gennemgå sagen grundigt med dig og vurdere mulighederne for at opnå erstatning for eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, tab af erhvervsevne, behandlingsudgifter, godtgørelse for svie og smerte og godtgørelse for varigt mén.

Vi er naturligvis også behjælpelige med at rådgive om de muligheder, der kan være for at få dækket udgiften til advokatbistand.

Vores advokater sikrer en effektiv, grundig og fagligt høj sagsbehandling, hvor du gennem hele sagsforløbet er i trygge hænder. I den forbindelse prioriterer vi, at der er et tæt samarbejde mellem dig og vores rådgivere, så det bedste resultat opnås.

Du er velkommen til at kontakte os for et møde, hvor vi sammen gennemgår de juridiske problemstillinger du har eller kan komme ud for i forbindelse med en personskadesag.