I forbindelse med ægtefællers separation og/eller skilsmisse har Advokatfirmaet siden stiftelsen i 1987 behandlet en stor mængde bodelingssager, hvor vi har repræsenteret enten manden eller hustruen.

Hertil kommer, at advokat Jan Heuckendorff siden 2012, da bobehandlerordningen startede, har været beskikket af Justitsministeriet og udpeget af Skifteretten i Aarhus til som bobehandler at bistå begge parter og deres eventuelle advokater med gennemførelse af en bodeling.

Vi rådgiver tillige ægtefæller om de mange former for ægtepagter og ugifte samboendes muligheder for at regulere deres indbyrdes juridiske og økonomiske forhold og udarbejder de hertil nødvendige dokumenter.

Kontaktperson indenfor ægtefælleskifte og bodeling:
Advokat Jan Heuckendorff, møderet for Højesteret og bobehandler.
jh@rodstenen.dk