Vores kontor har rådgivere, der har stor erfaring og ekspertise omkring rådgivning af arveforhold, og vi er klar til at rådgive dig om alle områder af arveretten. 
Arvelovens regler svarer normalt ikke til de ønsker som de fleste personer har, hvorfor det er nødvendigt at få udarbejdet et testamente, hvis man ønsker en anden regulering.

Vi kan eksempelvis yde rådgivning til dig personligt, når du vil oprette et testamente og sikre dig, at din formue bliver fordelt som du ønsker. 

Er der tale om rådgivning vedrørende din forretning/virksomhed, og fremtiden for denne ved din død, har vores rådgivere også mulighed for at hjælpe dig hermed.

 Du får herved mulighed for at få overblik over, hvor stor en del af din formue du kan disponere over i dit testamente, ligesom du sikres at testamentet overholder alle lovgivningens betingelser.

Kontakt os og aftal et møde, hvor vi sammen gennemgår dine arve- og formueforhold.