Rödstenen har indgående erfaring med køb og salg af fast ejendom.

Vores rådgivere bistår ejendomsinvesteringsselskaber, projektudviklere m.fl. i forbindelse med blandt andet udvikling og opførelse af erhvervslejemål og boligudlejningsejendomme.

Derudover bistår vi ved seriesalg.

Endvidere har Rödstenen stor erfaring med rådgivning i forbindelse med tvister vedr. lejeret.