Rödstenen rådgiver både bygherre, entreprenører, arkitekter mv.
Bygge- og anlægsprojekter kan ofte resultere i entrepriseretlige tvister.
vi har betydelig erfaring med at føre rets- og voldgiftssager.

Vi rådgiver blandt andet om:

  • Entreprisekontrakter

  • Betalingsgange

  • Rådgiverkontrakter

  • Tvister, herunder førelse af rets- og voldgiftssager

  • Syn og skøn

  • Sagkyndige beslutninger

  • Ejendomsprojekter