”FinTech” er en populær betegnelse for de virksomheder, der har berøring med finanssektoren og IT-sektoren. Det drejer sig først og fremmest om finansielle virksomheder, der udbyder finansielle ydelser på områder indenfor eksempelvis handel med værdipapirer og valuta, crowdlending, equity crowdfunding, digitaliserede betalingsløsninger og lignende. Udbuddet inden for finansielle ydelser, finansiel rådgivning ved brug af finansiel teknologi er i hastig vækst.

Denne type virksomheder skal i en vis udstrækning forholde sig til en række regler, så som MiFid, MiFid II, FAIF og MiFir. Det er vigtigt, at det juridiske grundlag for virksomhedernes virke er tilpasset disse regler, når finansielle ydelser og finansiel rådgivning ved brug af finansiel teknologi er virksomhedernes DNA. De juridiske overvejelser er mangfoldige, og det kan være hensigtsmæssigt at søge advokat for bistand i forbindelse med start-up, herunder ved fremskaffelse af finansiering, indgåelse af samarbejdsaftaler etc.

Endvidere kræver denne type virksomheder oftest Finanstilsynets tilladelse, ligesom virksomhederne er underlagt Finanstilsynets tilsyn. Advokatbistand bør også af den grund overvejes.

Thomas Schioldan Sørensen har indgående kendskab og erfaring med Finanstilsynets praksis og de krav, der stilles til finansielle virksomheder. Han har desuden en værdifuld relation til Finanstilsynet og udenlandske samarbejdspartnere, der ved flere lejligheder har vist sig at være værdifuld for virksomhederne. Rådgivningen er karakteriseret ved et nøje studie af FinTech-virksomhedens produkt og tjenesteydelser samt forretningsmodellen med henblik på at bistå omkring:

·         Ansøgning om eventuelle tilladelser fra Finanstilsynet.

·         Behandling og opbevaring af personfølsomme data.

·         Equity crowdfunding.

·         FAIF-reglerne.

·         Strukturering af virksomheden.

For nærmere spørgsmål til ovenstående kan advokat Thomas Schioldan Sørensen kontaktes på tlf. +4542422600 eller ts@rodstenen.dk.