Vores inkassoafdeling yder rådgivning og bistand i forbindelse med alle former for inkassation. Dette gælder inddrivelse af usikret gæld samt gæld, der måtte være stillet sikkerheder for.

Vi er grundige i vores sagsbehandling og benytter flere forskellige redskaber i forbindelse med inddrivelse af gælden. Som udgangspunkt følger vi sagen fra start til slut, og du har således kun én samarbejdspartner gennem hele forløbet. Ved debitorindsigelser giver vi vores juridiske vurdering af sagen og tilbyder efter nærmere vurdering at føre en evt. retssag.

Vores målsætning er at inkassere udestående fordringer hurtigst og bedst muligt. For at dette mål kan opfyldes, arbejder vi vedholdende og målrettet ved samtidig benyttelse af en række relevante juridiske tvangsmidler i forbindelse med inddrivelsen.

Vi har den nødvendige viden og erfaring med inkasso, og vi øger sandsynligheden for at få indkrævet udestående tilgodehavender. Udover indkrævning af tilgodehavender, tilbyder vi hjælp med andre relevante ydelser i sammenhæng med inkasso.

Det kan eksempelvis være hjælp med effektivisering af din rykkerprocedure eller registrering af dårlige betalere i RKI. Vores kontor er således autoriseret som RKI-inkassopartner.

Kontakt os for et møde, hvor vi sammen gennemgår procedurer for opkrævninger af udestående fordring samt udarbejdelse af en skræddersyet løsning, der opfylder firmaets behov for inkassation.