Vores rådgivere har stor erfaring med køb og salg af virksomheder inden for de fleste brancher. Det være sig koncernvirksomheden med millionomsætning og mange ansatte til tandlægeklinikken eller detailvirksomheden.

Vi er med i hele processen, blandt andet

 • Planlægning og salgsoptimering
 • Overdragelsesstruktur, herunder skattemæssig optimering
 • Forhandlinger
 • Kontrakter, herunder gennemførelse af due diligence
   

Generationsskifte

Ved overdragelse til børn, øvrige familie eller nærtstående medarbejdere er det helt centralt, at overdragelsen planlægges i god tid. I ejerledede virksomheder, hvor en arving står klar til at overtage og videreføre virksomheden, ser vi ikke sjældent, at de øvrige arvinger blokerer for et succesfuldt generationsskifte. Dette kommer som regel til udtryk ved, at de øvrige arvinger vil have deres arv udbetalt kontant, hvilket medfører problemer, hvis formuen primært er placeret i virksomheden. Dermed opstår et finansieringsmæssigt problem for virksomheden og den arving, som ønsker at videreføre virksomheden, hvilket kan tage tid og kræfter at få løst, og i mellemtiden kan en solid og veldrevet virksomhed i værste fald stå tilbage uden sine bedste kunder og samhandelspartnere og dermed en væsentlig del af det fundament, som udgjorde virksomheden.

Vores rådgivere bistår med den skræddersyede løsning til fordel for alle parter, således at de øvrige arvinger tilgodeses med samme juridiske og økonomiske privilegier, som de(n) arving(er), der skal videreføre familievirksomheden. Vi bistår blandt andet med

 • Forberedelse
 • Overdragelsesform
 • Økonomi
 • Skat
 • Arv og testamente