Rödstenen har landbrugets retsforhold som kernekompetence.

Landbrug, herregårde og godser er komplekse virksomheder, der kræver særlig viden og indblik. Komplekse virksomheder afføder mange og skiftende juridiske overvejelser.

Vores rådgivere bistår i alle landbrugets retsforhold blandt andet:

  • Køb og salg, herunder virksomheds struktur

  • Generationsskifte

  • Foderstof-, forpagtnings- og leverandørkontrakter

  • Andelsforeningsret

  • Miljøretlige forhold

  • EU-støtte og betalingsrettigheder

  • Retssager

  • Rådgivning i forbindelse med større investeringer, herunder finansiering

 

Vores kontaktperson inden for landbrug er:

Thomas Schioldan Sørensen