Vi har mangeårig erfaring og stor ekspertise i forbindelse med bistand til de forhold, der gør sig gældende inden for restaurationsbranchen og bistår i den forbindelse bl.a. med

  • Forhandlinger med køber eller sælger, når du ønsker at sælge eller købe en restauration

  • Vurdering – eventuelt i samarbejde med revisor – af den restauration, der påtænkes købt eller solgt, herunder vurdering af inventar m.v.

  • Udarbejdelse af og indgåelse af overdragelsesaftale med køber eller sælger

  • Indhentelse af tilladelser fra offentlige myndigheder, herunder alkoholbevilling, næringsbrev, tilladelse til drift af køkken, byggetilladelser, hvis der er behov for om- eller tilbygning, m.v.

  • Forhandlinger med udlejer i forbindelse med overtagelse eller afståelse af lejemål

  • Ansættelsesretlige forhold i relation til medarbejdere i restaurationen

  • Indgåelse af leverandøraftaler

  • Udarbejdelse af ejeraftaler, såfremt I er flere ejere af restaurationen

Vi har herudover gennem mange år samarbejdet med revisorer i anerkendt revisionsfirma, som vi kan henvise til med henblik på rådgivning om økonomiske, herunder skattemæssige, forhold.

Vi har mange års erfaring og vi ved præcist, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med køb eller salg af restauration, ligesom vi har stor erfaring i løsning af de forhold, der kan opstå i forbindelse med drift af restauration. Vores rådgivning er grundig og professionel, så vi medvirker til, at din sag gennemføres betryggende og rigtigt.

Du er altid velkommen til at ringe os op eller sende en mail, hvis du ønsker at høre nærmere om vores rådgivning i forbindelse med køb, salg eller drift af restauration.

Vores kontaktpersoner er

Rune Bredtoft

Peter Bjerre Bøystrup