Vi rådgiver bl.a. erhvervslivet inden for følgende områder:

 • Valg af virksomhedsform
 • Stiftelse af kapitalselskaber, herunder aktie- og anpartsselskaber og partnerselskaber
 • Interessentskabskontrakter
 • Vedtægter for fonde og foreninger
 • Kapitalfremskaffelse
 • Kapitalstruktur
 • Ejeraftaler
 • Vedtægter
 • Bestyrelse og direktion
 • Tilsynsråd
 • Udbytte, aktionærlån, erhvervelse af egne aktier, aktieoptioner, warrants
 • Omstruktureringer, herunder fusion, omdannelse eller spaltning