Vestre Landsret - Bankkunde får medhold i sag om en valutaswap

Vestre Landsret har i en kendelse fra august 2017 bestemt, at en bankkunde kan modregne med et forældet erstatningskrav i en banks krav på betaling af den negative markedsværdi ved en valutaswap.

Advokat Thomas Schioldan Sørensen bistod bankkunden, og konsekvensen af kendelsen er, at byrettens dom er ophævet, og sagen er hjemvist til byretten til behandling af bankkundens synspunkt om, at den pågældende bank har ydet en utilstrækkelig og ansvarspådragende rådgivning i forbindelse med valutaswapaftalens indgåelse.

De nærmere omstændigheder var, at bankkunden i 2008 indlod sig på en 5-årig valutaswap i Schweizerfranc. Som følge af stigninger i kursen for Schweizerfrancen, blev markedsværdien i 2009 og 2010 betydelig negativ. Som følge af den betydelige negative markedsværdi besluttede bankkunden i 2010 delvis at nedlukke valutaswap’en, og få måneder efter den delvise nedlukning blev den resterende del af valutaswap’en tvangsnedlukket.

Den negative markedsværdi blev finansieret ved låneoptagelse hos den rådgivende bank. Efter låneoptagelsen var der en længerevarende dialog og reklamationsforløb med banken. Efterfølgende udtog bankkunden stævning mod banken med krav om erstatning. Under retssagen gjorde bankkunden modregning gældende.

Bankkunden havde i forbindelse med valutaswapaftalens indgåelse modtaget rådgivning fra banken, ligesom han efter aftalens indgåelse løbende havde modtaget betalingsnotaer, rentenotaer og markedsværdiopgørelser. Desuden havde han indregnet valutaswap’en i sit personlige regnskab, ligesom han havde draget skattemæssig nytte af valutaswap’en.

Alligevel fandt Vestre Landsret – i modsætning til byretten – at bankkunden ikke havde udvist retsfortabende passivitet, og at bankkunden havde en retlig interesse i at få prøvet sit synspunkt om erstatning, idet han uanset forældelse i medfør af forældelseslovens § 24 kunne modregne i bankens krav på den negative markedsværdi.

Thomas Schioldan Sørensen bistår fortsat bankkunden under retssagen.

For nærmere spørgsmål eller bemærkninger til sagen og førelse af retssager, kan Thomas Schioldan Sørensen kontaktes på tlf. 42 42 26 00 eller ts@rodstenen.dk.

Advokatfirmaet Rödstenen