Malkerobotter kan være solgt for dyrt – Konkurrencerådet har endelig fastslået ulovlige prisaftaler inden for salg af en bestemt type malkerobotter.

Konkurrencerådet har, efter længere tids undersøgelser og vurdering nu fastslået, at Lely Scandinavia og fire danske Lely-franchisetagere har handlet i strid med konkurrenceloven ved at dele markeder og koordinere priser på malkerobotter. Afgørelsen blev truffet den 25. juni 2014.

Afgørelsen kan få betydning for de landmænd, der måtte have købt malkerobotter hos ovennævnte, idet Konkurrencerådet har vurderet, at priserne var i en nærmere periode ikke var markedsmæssige, hvormed landmænd kan have betalt for høj en pris for de pågældende malkerobotter.

Nedenfor gengives en udtalelse fra direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing med tilhørende bemærkninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der ligeledes fremgår af styrelsens hjemmeside:

"Der er tale om en grov overtrædelse af konkurrenceloven. I Lely-sagen er det gået ud over landmændene, som kan have betalt for meget for deres malkerobotter og andre Lely-produkter."

"Konkurrencerådets afgørelse slår fast, at franchisetagere også kan være konkurrerende virksomheder, der ikke må indgå aftaler, som begrænser konkurrencen imellem dem. Lelys ulovlige aftale har en karakter, så den kan have påvirket prisen, udbuddet og kvaliteten af de tilbud, som Lelys kunder har fået."

"Vi vurderer, at der er tale om en strafbar overtrædelse, men vil afvente en eventuel ankesag, før vi oversender sagen til anklagemyndigheden."

Lely Scandinavia og fire danske franchisetagere af Lelyprodukter har koordineret priser og delt markederne imellem sig i strid med konkurrenceloven. Den ulovlige adfærd har stået på i en periode på fire og et halvt år.

Virksomhedernes adfærd kan have medført, at landmænd har betalt højere priser for Lelys malkerobotter, samt for service og reparation af dem og for tilbehør og reservedele til dem. Konkurrencerådet påbyder parterne straks at ophøre med den ulovlige adfærd, og fremover at afstå fra at indgå lignende aftaler.

Lely Scandinavia har franchiseaftaler med de fire Lely-centre. Aftalerne giver de enkelte centre eksklusiv ret til at sælge Lelys produkter aktivt i bestemte geografiske områder i Danmark. Den ulovlige markedsdeling vedrører udelukkende Lely-centrenes passive salg. Det vil sige salget til kunder, der selv har henvendt sig, men kommer fra et andet Lely-centers område.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tog sagen op i 2011 på baggrund af flere klager over Lelys forretningsmodel og metoder. I samarbejde med konkurrencemyndigheder i Nederlandene og Tyskland gennemførte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efterfølgende kontrolundersøgelser hos en række virksomheder i de tre lande, herunder hos Lely Scandinavia og Lely Center Rødekro.

Selve afgørelsen fremgår af nedenstående link:
http://www.kfst.dk/IndholdKFST/Nyheder/Pressemeddelelser/2014/~/link.aspx?_id=49E7D43A138646DDAE29D50B86551AAB&_z=z:

Advokat Thomas Schioldan Sørensen har ført et betydeligt antal retssager og voldgiftssager inden for forsikrings- og erstatningsretlige emner, herunder om forsikringsudbetaling samt rådgiveransvar, ligesom han i sin egenskab af certificeret dansk og international voldgiftsdommer kan optræde som voldgiftsdommer.

For nærmere oplysninger kan advokat Thomas Schioldan Sørensen kontaktes på telefonnummer 42 42 26 00 ellerts@rodstenen.dk.