Hvorfor er det relevant med en advokat ved boligkøb?

Store køb kræver grundige overvejelser – vi kan som advokater fjerne utrygheden og sørge for, at du som køber ikke drukner i et hav af dokumenter og juridiske formuleringer.

Det er vigtigt som boligkøber at være opmærksom på, at mægler ikke varetager dine interesser, men er sælgers repræsentant. Med en boligadvokat ved din side sikrer du dermed én til at varetage dine interesser i forbindelse med boligkøbet, hvorfor du ikke risikerer, at mægler bagatelliserer detaljer, som i sidste ende kan have stor betydning for dig efterfølgende.   

En advokat står ikke blot for bistand med udarbejdelsen af skødet og tinglysning heraf, men rådgiver generelt om de juridiske aspekter, der er forbundet med et boligkøb, og om de forhold man som køber skal være særligt opmærksom på. Desuden rådgiver advokaten om blandt andet tegning af ejerskifteforsikring og muligheden for at indsætte et advokatforbehold i købsaftalen.  

Et boligkøb er også forbundet med et hav af dokumenter, og det kan være svært at gennemskue, hvilke informationer der er vigtige og hvilke af sælgers formuleringer, man især skal være opmærksomme på. Vi gennemgår grundigt købsaftalen samt alle de øvrige dokumenter handlen måtte vedrøre. Derudover foretages en nøje undersøgelse af BBR-meddelelsen, tilstandsrapporten, el-rapporten og særligt en undersøgelse af om der er tinglyst byrder eller servitutter på ejendommen, som kan have stor betydning for din råderet over ejendommen.  Vi rådgiver desuden omkring evt. tegning af ejerskifteforsikring.

Ofte bunder efterfølgende diskussioner mellem køber og sælger i manglende tydelighed i købsaftalen, og i punkter der er overset ved indgåelsen og som medfører, at du som køber føler, at du ikke har fået huset i den stand, du er blevet stillet i udsigt.  Dette kan i mange tilfælde undgås, hvis blot man som køber er opmærksom på diverse faldgruber, overholder undersøgelsespligten og sørger for at skabe sig et klart overblik over betydningen af de forskellige dokumenter.

Går du med overvejelser om et boligkøb og gerne vil vide mere om ovenstående, eller har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte advokat Rune Bredtoft på tlf. 51 90 48 43.

Advokat Rune Bredtoft beskæftiger sig med adskillige ejendomshandler hvert år og har været specialiseret inden for ejendomshandler og rådgivning gennem mere end 10 år. Han beskæftiger sig både med private handler samt handler med erhvervs- og boligudlejningsejendomme og har dermed stor ekspertise inden for området.