Kompetenceområder

Generel Erhvervsrådgivning

Ejendomshandel

Retssager og Tvister

Insolvens, Rekonstruktion og Konkurs

Rune Bredtoft har gennem mere end 10 år specialiseret sig i handel med fast ejendom og rådgivning i bred forstand herom.

Rune Bredtoft bistår således årligt i et betydeligt antal handler (450 i 2017 og over 500 i 2018) fordelt på både private handler samt handler med erhvervs- og boligudlejningsejendomme på både sælgers og købers side.

Endvidere rådgiver Rune om lejeretlige problemstillinger på både lejers og udlejers side, og har i den forbindelse en betydelig erfaring i førelse af sager inden for det lejeretlige område i både by- og landsretter. Rune Bredtoft har endvidere møderet for Højesteret.

 

Tillidshverv

Har i perioden 2007-2012 undervist i Erhvervsjura i den finansielle sektor på Erhvervsakademiet i Aarhus. 

Medlemskaber

Danske Insolvensadvokater
Medlem af det Danske Advokatsamfund
RT-53

Uddannelse

Cand.jur.
Advokat
Møderet for Højesteret
Certificeret insolvensadvokat