Kompetenceområder

Generel Erhvervsrådgivning

Ejendomshandel

Retssager og Tvister

Insolvens, Rekonstruktion og Konkurs

Rune Bredtoft har gennem mere end 10 år specialiseret sig i handel med fast ejendom og rådgivning i bred forstand herom.

Rune Bredtoft bistår således årligt i et betydeligt antal handler (450 i 2017 og over 500 i 2018) fordelt på både private handler samt handler med erhvervs- og boligudlejningsejendomme på både sælgers og købers side.

Endvidere rådgiver Rune om lejeretlige problemstillinger på både lejers og udlejers side, og har i den forbindelse en betydelig erfaring i førelse af sager inden for det lejeretlige område i både by- og landsretter. Rune har herudover betydelig erfaring med og kompetencer i førelse af retssager generelt og har endvidere møderet for Højesteret.

Rune bistår endvidere en lang række små og mellemstore virksomheder i relation til erhvervslivets forhold generelt, og har herved opnået endog meget stort kendskab til og forståelse for erhvervslivets forhold, idet Rune på bedste vis formår at balancere sin rådgivning både kommercielt og juridisk, så klienten altid opnår det bedst mulige resultat.

 

Tillidshverv

Har i perioden 2007-2012 undervist i Erhvervsjura i den finansielle sektor på Erhvervsakademiet i Aarhus. 

Medlemskaber

Danske Insolvensadvokater
Medlem af det Danske Advokatsamfund
RT-53

Uddannelse

Cand.jur.
Advokat
Møderet for Højesteret
Certificeret insolvensadvokat