Betaler du for meget i leje?

I storbyerne har udbuddet af lejeboliger de sidste år ikke været i stand til at følge med efterspørgslen, hvilket mange udlejere har nydt godt af. Er du i tvivl om, hvorvidt du er en af de mange boliglejere, hvis husleje er sat urimeligt højt, så se nedenstående, der er hjælp at hente.

Der er begrænsninger for, hvor høj en husleje udlejer kan kræve alt afhængig af, hvilken lejlighed det drejer sig om. Huslejen skal således stemme overens med det lejedes værdi. Det har ikke kun betydning for fastsættelsen af huslejen om lejemålet er beliggende i en reguleret eller ureguleret kommune, der er mange parametre, der spiller ind ved lejefastsættelsen, og som lejer kan det derfor være svært at gennemskue, om lejen er for høj.

Det lejedes værdi vurderes, ved en sammenligning af den husleje der bliver opkrævet for tilsvarende lejemål. Ved vurderingen skal ikke blot indgå lejemålets placering og beliggenhed, men også størrelsen på lejemålet, hvilken stand det lejede er i, hvilket tilbehør der medfølger lejemålet mv.

Mange udlejere har ikke fastsat størrelsen på huslejen i overensstemmelse med det lejedes værdi, da efterspørgslen har været stor og muligheden for at opnå en højere pris derfor har været uden umiddelbare konsekvenser for udlejer. Dog viser statistikkerne, at lejere i langt de fleste tilfælde rent faktisk vinder de sager, der bliver indbragt for Huslejenævnet. Der er derfor en del penge at hente, hvis du som boliglejer har betalt for meget i husleje, da udlejer, hvis denne taber, skal betale de for meget opkrævede penge retur til lejer.

Står du derfor som boliglejer og har en mistanke om, at din husleje er for høj, så tøv ikke med at kontakte os med henblik på en vurdering. Vi tilbyder dig en fast lav pris for en vurdering af størrelsen på din husleje samt indbringelse for Huslejenævnet på dine vegne. Såfremt sagen vindes i Huslejenævnet og udlejer herefter indbringer sagen for Boligretten bistår vi gratis med ansøgning om retshjælp til førelsen af netop din sag.

Advokatfirmaet Rödstenen har mange års erfaring inden for lejeret og overdragelse af fast ejendom. Fordelen ved at få rådgivning fra os i stedet for en lejeretsorganisation er, at du bliver mødt med kompetente jurister, der er uddannet inden for området. Desuden har vi møderet for alle retsinstanser, så hvis sagen skulle ende i retten, kan vi følge din sag helt til dørs.

Du er altid velkommen til at kontakte advokat Rune Bredtoft på tlf. 51 90 48 43 eller advokatfuldmægtig Anne-Mette Bastrup på tlf. 87 31 42 07, til en uforpligtende snak, hvis du som boliglejer har en mistanke om, at din husleje er for høj.