Tillidshverv

Har i perioden 2007-2012 undervist i Erhvervsjura i den finansielle sektor på Erhvervsakademiet i Aarhus. 

Medlemskaber

Danske Insolvensadvokater
Medlem af det Danske Advokatsamfund
RT-53

Uddannelse

Cand.jur.
Advokat
Møderet for Højesteret
Certificeret insolvensadvokat