Tillidshverv

Autoriseret bebostyrer og bobehandler

Medlemskaber

Medlem af det danske advokatsamfund
Danske Insolvensadvokater
Danske Dødsboadvokater

Uddannelse

Cand.jur.
Advokat
Møderet for Højesteret
Certificeret insolvensadvokat ved Danske Insolvensadvokater